Jornades Tècniques, 27 d’abril i 25 de maig de 2017