VINYESxCALOR ha estat seleccionat pel programa LIFE de la UE com un dels millors projectes (BEST LIFE) que s’han tancat durant el 2016 i 2017, i participarà a la cerimònia de lliurament de premis que es farà durant la Setmana Verda de la UE que se celebrarà a Brussel·les durant el proper mes de maig.

El sistema d’avaluació de projectes finançats a través del programa LIFE va ser introduït per la Comissió  seguint una iniciativa presa per Suècia i els Països Baixos, que al 2005 es va institucionalitzar a través d’un conjunt de criteris de “millor pràctica” que es van acordar per les autoritats nacionals del Programa. Aquests criteris aborden les qüestions claus de la contribució dels projectes a curt i a llarg termini en les millores ambientals, econòmiques i socials; el seu grau d’innovació i transferència; la seva rellevància política i la seva rendibilitat.

L’objectiu general de l’exercici de selecció dels millors projectes és ajudar a millorar la difusió dels resultats dels projectes LIFE identificant clarament aquells projectes els resultats dels quals, si s’apliquen àmpliament, podrien tenir un impacte més positiu sobre el medi ambient.

Inicialment  s’avaluen tècnicament tots els projectes realitzats en el període de referència per part de la Unitat LIFE d’assistència externa per disposar d’una primera llista dels millors projectes; la selecció final es realitza pels Estats membres.

Des de VINYESxCALOR entomem el repte que suposa aquest reconeixement que ens estimula a continuar millorant el nostre projecte i a difondre’l a tot el sector vitícola i de les energies renovables.