Dins el marc del projecte “Vinyes per calor”, en el qual l’ Ajuntament de Vilafranca i entitats i empreses del sector del vi treballen per utilitzar els sarments de la poda de les vinyes per produir energia tèrmica amb el suport del programa LIFE de la Unió Europea, s’ha tingut una sessió de treball entre els responsables de la Stadtwerke (model d’empresa municipal que proveeix d’aigua, energia i altres serveis a les ciutats alemanyes) de Bühl i els de l’empresa municipal EMAVSA que proveeix d’aigua a Vilafranca i altres municipis de l’entorn i que estudia com proveir també d’energia tèrmica.

A la sessió de treball hi van participar l’ Alcalde de Bühl i el Tinent d’ Alcalde de Vilafranca, Aureli Ruiz, presidents respectivament de les dues empreses municipals, així com directius i tècnics d’aquestes empreses i responsables de l’ Ajuntament de Vilafranca i de l’empresa assessora en la implantació de la xarxa de calor als edificis d’equipaments de La Girada.  L’objectiu de la sessió va ser analitzar el funcionament d’aquest model d’empresa pública d’abast municipal a Alemanya, que estan liderant amb notable èxit el procés de transformació d’una societat que produïa l’energia de manera centralitzada, cara i contaminant, cap a un model en què la producció s’està descentralitzant i posant l’accent en les energies renovables, i al mateix temps amb menys cost per als ciutadans i més capacitat de gestió i recursos per l’ Ajuntament.

La delegació vilafranquina ha reforçat la seva decisió d’avançar, dins les possibilitats de la vila, de la comarca i de la legislació (molt més restrictiva i centralitzada a Espanya), en aquest model de producció i distribució pública i descentralitzada d’aquests serveis essencials per la ciutadania i per l’economia del territori.