Vineyards for Heat
El projecte té com a objectiu aplicar i implementar un Cercle Virtuós de les Vinyes (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic que contribueixi a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) d’acord amb el SEAP (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) derivats del compromís polític i del Pacte dels Alcaldes. El Cercle Virtuós de les Vinyes aprofita la poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers. Aquest VVC involucra tots els actors de la cadena de valor de la biomassa: proveïdors de biomassa procedents de vinyes, recol•lectors de biomassa, i consumidors d’energia, amb la supervisió d’un garant institucional: el municipi de Vilafranca.

Amb 28.000 hectàrees de vinyes, 5.800 productors, embotelladors, cellers i 1.500.000 hectolitres de producció mitjana anual, es garanteix el subministrament renovable. El mateix és cert per al consum d’energia resultant, en particular en les empreses vitivinícoles, així com en altres negocis, equips i sectors residencials en un futur proper.

Objectiu principal

El projecte té com a objectiu demostrar la viabilitat del CERCLE VIRTUÓS DE LES VINYES (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic contribuint a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH); en línia amb el paquet energia-clima de la Unió Europea també conegut com 3*20 i, en concret, impulsant l’augment de la producció d’energia renovable per arribar al 20% de les necessitats energètiques de la UE.

El VVC involucra tots els actors públics i privats locals que garanteixen la rendibilitat de la poda de les vinyes per a generar calor i fred, amb el propòsit de fixar les bases per a la transició de la regió del Penedès en una àrea econòmica baixa en emissions de carboni i contribuir a l’objectiu de reduir emissions agrícoles en un 42% (pla 2050).

Establir una iniciativa per a gestionar el VVC

Establir una INICIATIVA SOSTENIBLE DE GOVERNANÇA LOCAL COMPARTIDA PER A GESTIONAR EL VVC desenvolupant així un innovador enfocament de la política ambiental local cap a zero emissions de carboni, tant en zones rurals com urbanes que puguin replicar-se en totes les regions vinícoles de la UE.

Establir una cadena de valor de la biomassa

D’acord amb les polítiques de l’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta, establir una CADENA DE VALOR DE LA BIOMASSA (BVC), que generi una economia productiva local (verda) que hauria de permetre a “tancar el cercle de la vinya” utilitzant biomassa residual de les vinyes per produir un resultat positiu (calor i fred) per als cellers i el territori vinícola en general (incloent les zones urbanes).

Implementar totalment el VVC

Establir una EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS i un FULL DE RUTA CONSENSUAT PER 10 ANYS per implementar totalment el VVC.