El passat 19 d’octubre es va presentar el projecte a la “Jornada Tècnica sobre el Foment de la biomassa forestal i agrícola per energia”, organitzada al Bilbao Exhibition Centre per l’Ens Basc de l’Energia (EVE) i HAZI, l’ens pel desenvolupament Rural, Marí i Alimentari del Govern Basc.

A la Jornada, el Coordinador del Projecte, Jordi Cuyàs, va remarcar el rendiment de la nostra biomassa agrícola i la seva utilització, tant per Districtes de Calor municipals, industrials i del sector dels serveis, com per tancar el cercle de la vinya en el sector del vi, tant important a tota la zona de la Rioja Alavesa, on es vol avançar en aquesta direcció.  Cal remarcar la normalitat creixent amb que es va tractant la biomassa agrícola en aquests debats, en què Jordi Cuyàs  va incidir en la tasca que fa CIRCE  amb el projecte “ uP_running” per donar suport a aquest tipus d’iniciatives.

Així mateix es van poder comprovar coincidències de plantejaments organitzatius, tant amb municipis petits com Asparrena on el responsable del funcionament del Districte de Calor és la Central Hidroelèctrica “San Pedro”, de titularitat municipal, com en grans Ajuntaments com Donosti on la responsabilitat d’unes fortes inversions en aquest camp recau  en “Fomento de Donosti”, una empresa municipal gestora d’iniciatives econòmiques, en uns processos de donar la responsabilitat de prestar aquest servei a empreses municipals, com té previst de fer l’Ajuntament de Vilafranca amb l’Empresa Municipal d’Aigües.