Sant Martí Sarroca han iniciat les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa i d’una xarxa de calor per tal d’alimentar els sistemes de calefacció i aigua de tres edificis municipals: el Pavelló Poliesportiu, l’Escola Jaume Balmes i l’Escola Bressol El Xic Martinenc

La nova caldera, de 540 kW de potència, s’alimentarà de biomassa de la vinya i  tindrà una producció prevista de més de 250.000 kWh anuals. Amb la nova caldera s’estima una reducció d’emissions de 120 tones de CO2 anuals.