Per consultes: contractaciopublica.gencat.cat

Ja s’ha realitzat el projecte marc de caràcter tècnic per tal de poder iniciar amb el màxim de garanties d’èxit el procediment de licitació per fer realitat la xarxa de calor a l’àrea d’equipaments del barri de La Girada durant aquest 2015. Un cop acabat ja s’està en condicions de contractar l’empresa que farà la xarxa i instal·larà la caldera.

Amb aquest projecte, l’ Ajuntament de Vilafranca farà que els equipaments que gestiona l’ Ajuntament en aquella zona, l’ Arxiu Comarcal, la Llar d’ Infants, l’ Escola Dolors Piera i el centre de Recursos Pedagògics tinguin la climatització a partir d’una sola caldera, que estarà situada al costat de l’ Arxiu, i que a través d’una xarxa connectarà els diferents edificis, als quals en un futur s’hi podran afegir el nou institut i els Jutjats.

Amb aquesta instal·lació, que en un futur proper es farà també a altres equipaments, com la piscina municipal, l’ Ajuntament contribueix a la reducció del CO2, a l’estalvi en energia i a la dinamització de l’economia del Penedès, fent pinya amb el sector del vi per tancar el cercle de la vinya i utilitzar els residus com a recurs energètic.