El passat dia 25 de novembre es va celebrar una Jornada Tècnica, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en el qual el projecte “Vinyes per calor” va exposar la viabilitat d’aprofitar la poda de les vinyes per generar energia tèrmica en calderes, tractant aquesta biomassa com un recurs i no com un residu.

En el marc del projecte LIFE “Vinyes per Calor”, l’Ajuntament de Vilafranca organitzava  conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, una jornada tècnica sobre l’ús i aprofitament de biomassa procedent dels sarments de vinya. La jornada, que tenia lloc a l’edifici de l’Enològica, ha comptat amb la participació de més d’una quarantena de persones, moltes d’elles del sector vitivinícola, conjuntament amb professionals del sector que han analitzat tècnicament la biomassa procedent de la vinya, remarcant la seva capacitat de generar energia com la resta de la biomassa, així com les condicions tècniques que cal tenir en compte en l’alimentació de les calderes.

Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i, concretament, des de l’àrea d’aprofitament de fustes i biomassa, Mireia Codina era l’encarregada de parlar de les particularitats dels sarments de vinya com a combustible per a calderes de potència mitjana o gran.

Des de l’Ajuntament de Vilafranca insisteixen en l’enorme potencial que podria tenir generar energia quilòmetre zero amb el que ara és un residu de l’activitat agrària; no només al Penedès, sinó també a altres regions vinícoles. A l’acte hi van assistir diversos responsables de les entitats associades al projecte, com el President de Covides, Joan Marcé i els Gerents d’Innovi, Nou Verd i Covides.