El passat dia 23 de setembre, amb la verema al Penedès ja molt avançada, es va reunir l’Equip Coordinador del Projecte per preparar les accions que es desenvoluparan durant el període de la poda del proper hivern.  La Cooperativa COVIDES ja té en marxa la relació de viticultors que s’acolliran al programa i als quals es recollirà la poda que hagin fet o bé es treballarà amb el prototip que fa la prepoda i recollida simultània.

Per altra banda, la Cooperativa NOU VERD està preparant tant el subministrament de la biomassa recollida a l’hivern passat com la propera campanya de recollida de poda i prepoda. Un dels elements innovadors per aquesta propera temporada serà la utilització d’un programa informàtic  per treure el màxim rendiment de les feines de la maquinària i del transport, evitant el quilometratge innecessari.  Al mateix temps, l’entitat INNOVI, el Clúster del Vi de Catalunya, continuarà treballant amb diversos Cellers per anar estenent el sistema de tancar el cercle de la vinya, així com anar creant sinergies en temes energètics amb el sector del suro, molt interessat també en aprofitar els sobrants per produir energia.

Des de la Coordinació del projecte es continuaran els contactes amb diversos Ajuntaments interessats en utilitzar la biomassa de la vinya i es començarà a preparar una trobada amb enginyers i tècnics en sistemes de producció d’energia per tal d’anar explicant el projecte.