Aprofitant una jornada de treball del projecte Interreg Europe BIO4ECO, el divendres 27 d’octubre van visitar Vilafranca del Penedès un grup d’experts en Energia de l’Administració Pública de Catalunya (ICAEN, Diputacions, Centre Tecnològic Forestal, BosCat,…) per conèixer de primera mà el projecte “VINYESxCALOR” i posar en valor la biomassa agrícola en el marc de les polítiques regionals per a la biomassa que s’estan treballant a la UE en el projecte BIO4ECO.

La jornada, que va obrir Adriano Raddi del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i coordinador de BIO4ECO, es va centrar en el rol de la biomassa per a finalitats energètiques com alternativa als combustibles fòssils i la consegüent transició cap a un nou model energètic català, fonamentat en els recursos renovables i el món rural. El coordinador de “VINYESxCALOR”, Jordi Cuyàs, va explicar els objectius del projecte penedesenc insistint en l’aprofitament de la poda agrícola com a combustible ja contrastat en bodegues i en el Districte de Calor de Vilafranca.

Durant la jornada, es va analitzar el funcionament de la cadena de la biomassa forestal a Eslovènia per treure’n conclusions per Catalunya  i es van visitar les instal·lacions del Districte de Calor de Vilafranca seguint les explicacions de la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, Laura Carbó. Els participants van poder comprovar sobre el terreny l’eficàcia pràctica de les propostes que estan sobre la taula per fer possible la transició cap al nou model energètic.