ENVIRONMENT LIFE PROGRAMME

ENVIRONMENT LIFE PROGRAMME

http://ec.europa.eu/environment/life/

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN)

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)

http://icaen.gencat.cat/ca/index.html

INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D'ENERGIA (IDAE)

INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA (IDAE)

http://www.idae.es/

OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC

OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/

OBSERVATORI DE LA BIOMASSA

OBSERVATORI DE LA BIOMASSA

http://observatoribiomassa.forestal.cat/

AVEBIOM (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE LA BIOMASSA)

AVEBIOM (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE LA BIOMASSA)

http://www.avebiom.org/es/

biomasscat.cat

biomasscat.cat

http://www.biomassacat.cat/

Projecte Life EuroPruning

Projecte Life, EuroPruning

http://www.europruning.eu/

Projecte Life, ADVICLIM

Projecte Life, ADVICLIM

http://www.adviclim.eu/

Life Project, REWIND

Life Project, REWIND

http://www.liferewind.eu/

Life Project, REWIND

Projecte Sucellog

http://www.sucellog.eu/es/