El projecte Vinyes per Calor (2014-2017) ubicat a la zona vitivinícola del Penedès va ser pioner en tancar el cercle de la biomassa procedent de la poda de la vinya. Tres anys més tard, continua sent un cas d’èxit en l’ús d’aquest tipus de biomassa agrícola que fins fa pocs anys era tractada com un residu i no com un recurs. Més informació del projecte a https://vineyards4heat.eu.

Cada dia més, empreses i administracions estan implementant calderes policombustibles que poden utilitzar aquest tipus de font energètica renovable Km0, neutre en emissions i amb beneficis econòmics, socials i ambientals.

El projecte Power4Bio (https://power4bio.eu) està desenvolupant una sèrie de sessions per mostrar als 17 socis d’11 països, experiències per augmentar la capacitat regional i activar la bioeconomia d’aquestes regions.