• El Simposi ha completat amb èxit l’objectiu d’exposar l’experiència del Projecte “VINYES x CALOR” a representants de diverses ciutats europees, que han volgut conèixer l’experiència amb voluntat de fer-se-la seva.
  • La tesi del Projecte, que les restes de la poda de les vinyes poden ser una font d’energia com a biomassa, ha sigut compartida pels participants al Simposi dels diferents països europeus, Espanya, Alemanya, Itàlia i Portugal, tant a nivell d’experts com de representants de les ciutats, valorant la importància de tancar el cercle de la vinya i de reduir la petjada de carboni del sector del vi.
  • El Simposi ha posat de manifest la importància de les restes agrícoles i de matoll en la producció de biomassa per fer energia, trencant una inèrcia que les menysté davant el valor que tradicionalment s’ha donat a la biomassa forestal. En aquest sentit, la participació d’experts de centres d’investigació com l’IRTA o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i del TESAF de la Universitat de Pàdua així ho han corroborat.
  • Així mateix, l’experiència de “Pelets Combustible de la Mancha S.L.” o la incipient de Nou Verd sccl, demostren la importància d’empreses que facin la gestió de la biomassa agrícola per la seva posterior utilització per a ús industrial o en equipaments. També es valora positivament l’existència d’empreses públiques que distribueixin energia produïda per biomassa, com fa la ciutat de Bühl o pretén fer Vilafranca.
  • Així mateix, l’experiència pràctica tant del Districte de Calor de la ciutat de Vilafranca, que funciona exclusivament amb biomassa agrícola de la vinya, com la de Caves Vilarnau (grup Gonzalez Byass) i Bodegues Torres posa de manifest que a la pràctica es pot utilitzar amb total garantia la biomassa procedent de la vinya, tant si és de manera exclusiva com barrejada amb forestal.
  • L’experiència pràctica de les instal·lacions del projecte “VINYES x CALOR” posa de manifest que avui hi ha al mercat calderes suficientment preparades per cremar aquest tipus de biomassa i que els tècnics hi han posat les mesures necessàries per la seva càrrega a la caldera i extracció de cendres perquè funcioni amb total normalitat.
  • Es constata que tenim dos reptes en els quals cal avançar: la logística de la prepoda i recollida dels sarments i la seva comercialització a través d’una empresa pública.
  • Un cop més, es remarca que amb els sarments de les vinyes d’ Europa es podria produir l’energia que fan quasi 3 centrals nuclears, amb la diferència que el cost és infinitament més baix, no hi ha perill pel Medi Ambient, es descentralitza la producció i, per tant els centres de poder, es creen molts més llocs de treball i, el què és més important, es disposa d’una energia de fonts renovables i sense posar en perill la vida a la Terra.

 

Vilafranca del Penedès, 11 de març de 2016.