El passat mes de març, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca va acordar aprovar l’expedient de contractació de les obres i instal·lacions de desenvolupament, subministrament i actuacions posteriors, d’una caldera de biomassa que utilitzi com a combustible el sarment de la vinya, junt amb les obres de la xarxa de distribució de calor a un seguit d’equipaments públics del barri de La Girada, situant la caldera al costat de l’ Arxiu Comarcal.  De les moltes empreses que es van presentar al concurs, l’ Ajuntament, seguint les bases del procediment restringit, en van seleccionar 5 en funció de la seva experiència en xarxes de calor i en utilització de biomassa de la vinya o agrícola, que van presentar un projecte bàsic de la instal·lació, dels quals se n’ha seleccionat un per fer el projecte definitiu, que inclou l’adaptació interior del sistema de calefacció d’alguns d’aquests equipaments.

Està previst que l’empresa seleccionada, una UTE constituïda a l’efecte, presenti a finals d’estiu el projecte definitiu i es realitzi la construcció de la xarxa i de les instal·lacions de la caldera , dipòsit i sistema de provisió del material durant la tardor, de manera que estigui en funcionament al proper hivern, donant servei a l’ Arxiu Comarcal, l’ escola Dolors Piera, el Centre de Recursos Pedagògics i la llar d’ infants Lola Anglada, a banda d’estar preparada la xarxa per donar servei tant al nou institut així que es posi en funcionament com als Jutjats si s’arribés a un acord.  Coincidint amb la posada en marxa de la xarxa de calor, està previst que es realitzi a Vilafranca un Simposi Europeu amb ciutats de regions vitivinícoles adherides a RECEVIN (xarxa europea de ciutats del vi) i socis de diferents iniciatives europees interessades en aprofitar la poda de la vinya i reduir el CO2 que genera el sector del vi.

El projecte que ha estat seleccionat preveu una instal·lació que pugui ser visualitzada per la ciutadania, de manera que anem avançant en la idea que cal preservar el Medi, reduint la producció de CO2 i produint la nostra pròpia energia, aprofitant des de la calor del sol fins a la biomassa de proximitat que es produeix junt amb el raïm.  Així mateix, aquest projecte proposa una caldera de major potència de la prevista, per la qual cosa s’hi podran afegir altres instal·lacions en el futur, si així es decideix.

A banda d’aquest projecte, que està en el marc del programa europeu LIFE, l’ Ajuntament de Vilafranca ja està preparant altres projectes de generació de calor per biomassa de la vinya en altres llocs de la vila d’alt consum calorífic.