PUBLICAT A LA WEB L’INFORME FINAL DEL PROJECTE

La web de VINYESxCALOR ha publicat l’informe final d’aquest projecte LIFE, també anomenat LAYMAN’S REPORT, en català, castellà i anglès, de cara a facilitar la informació real de l’experiència a totes les persones i entitats interessades en conèixer-lo i replicar-lo.

L’informe exposa la localització del projecte, la seva organització, explica el Cercle Virtuós de la Vinya […]