A PUNT DE CONSTRUIR-SE EL DISTRICTE DE CALOR PELS EQUIPAMENTS DE LA GIRADA A VILAFRANCA

El passat mes de març, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca va acordar aprovar l’expedient de contractació de les obres i instal·lacions de desenvolupament, subministrament i actuacions posteriors, d’una caldera de biomassa que utilitzi com a combustible el sarment de la vinya, junt amb les obres de la xarxa de distribució de calor […]