En el marc de les fires vitivinícoles més importants de l’Estat, ENOMAQ i TEECNOVID, s’ha celebrat a Saragossa, el 14 de febrer, una Jornada per aprofundir sobre la biomassa de la poda i arrencades de ceps i fruiters, organitzada per CIRCE i ASAJA que, a través del projecte europeu “uP_runnig” estudia i impulsa la utilització d’aquest tipus de biomassa a l’Estat espanyol. En el transcurs de la Jornada, el Coordinador de VINYESxCALOR va exposar el què s’ha anat aprenent al llarg d’aquests anys de passar els sarments que es tractaven com un residu a ser tractats com a recurs energètic.

Els assistents a la Jornada, entre els quals hi havia diversos fabricants de maquinària agrícola, enginyers i representants institucionals de l’Aragó i Catalunya van valorar positivament la tasca que es fa des de diferents projectes per posar de relleu la importància de la biomassa agrícola per produir energia renovable de Km.0.

Després del debat, Daniel Garcia, Director de CIRCE i Coordinador del projecte uP_running i Ángel Samper, Secretari General d’ASAJA Aragó,  van presentar una declaració de 12 punts que resumeix la tasca a fer per valoritzar la biomassa agrícola, que va ser molt ben acollida pels assistents.