El dia 6 de juny, un cop acabat formalment el contracte amb el programa LIFE, es va reunir el Comitè de Coordinació del Projecte per avaluar la feina feta i preparar la documentació que s’ha de presentar a la Comissió Europea en les properes setmanes. A la reunió hi va assistir la monitora del projecte per part de la Comissió, Mariona Salvatella que, alhora, va visitar les instal·lacions de Caves Vilarnau, on el gerent, Damià Deàs li va explicar la voluntat de l’empresa de funcionar amb paràmetres mediambientals sostenibles i l’enòloga Eva Plazas li va mostrar els punts més sensibles de la Cava des d’aquesta perspectiva.

Durant la reunió del Comitè es va valorar de manera global com a molt positiva la tasca feta durant aquests tres anys, tant en demostrar la viabilitat del sarment com a biomassa per generar energia tèrmica, i per extensió de  gran part de la biomassa agrícola, com la d’explicació a altres zones vitivinícoles europees que poden replicar el projecte.  Alhora es va constatar un gran avenç en el sistema de recollida, tot i que encara es voldria perfeccionar i en la transformació de l’empresa municipal d’aigües de Vilafranca en una empresa que també pot comercialitzar energia tèrmica. En aquest moment s’està treballant en el projecte d’implantar aquest model en una Cava, en subministrar des del Districte de Calor de Vilafranca a una residència de gent gran a través de l’empresa municipal i en analitzar la possibilitat d’instal·lar-lo en una gran empresa química de la comarca que vol utilitzar energia renovable de km.0.

Dos dels punts dèbils detectats són la reticència dels tècnics consultors de les empreses a l’hora d’apostar per aquestes energies i la dificultat d’inversió de les pròpies empreses que encara no han amortitzat les seves instal·lacions actuals. En aquest sentit es continuarà insistint amb els tècnics d’energia i es valorarà la possibilitat de presentar-nos en un programa europeu que ajudi a invertir en el canvi de model energètic.