La web de VINYESxCALOR ha publicat l’informe final d’aquest projecte LIFE, també anomenat LAYMAN’S REPORT, en català, castellà i anglès, de cara a facilitar la informació real de l’experiència a totes les persones i entitats interessades en conèixer-lo i replicar-lo.

L’informe exposa la localització del projecte, la seva organització, explica el Cercle Virtuós de la Vinya que transforma un residu en recurs energètic i dona algunes xifres així com tot allò que genera més enllà de l’energia.

A continuació, l’informe se centra en el procés de recol·lecció de la biomassa, que identifica com un element clau, explicant el compromís i planificació amb els pagesos i les innovacions tècniques en maquinària agrícola, per passar a exposar la gestió logística de la biomassa, clau per la viabilitat del projecte.

Tot seguit explica com es produeix l’energia, el moment en què la vinya es transforma en calor, amb consideracions tècniques sobre les calderes i sobre la biomassa de la vinya.

L’informe treu un seguit conclusions, com constatar la viabilitat del Cercle Virtuós de la Vinya, que la biomassa de la vinya està infravalorada i pot donar molt més del que la gent es pensa, que el Penedès pot esdevenir una regió vinícola referent en sostenibilitat així com un seguit de recomanacions per replicar el projecte en altres regions vinícoles.

Finalment, l’informe fa esment del premi concedit a Vilafranca del Penedès com a CIUTAT SOSTENIBLE 2016 per part de la Fundación Fórum Ambiental amb el suport del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente per haver treballat en convertir un residu en un recurs energètic i es tanca en com s’han posat les bases per assegurar la seva continuïtat a través d’una empresa municipal.

Consulta el document