A les darreres setmanes s’ha signat el document de pròrroga del Projecte amb els responsables del LIFE fins a 31 de maig d’aquest any, amb l’objectiu de consolidar-lo amb les següents actuacions:

prorroga

Dur a terme una  segona temporada de poda que permetrà:

o Provar la nova versió de la màquina de prepoda.

o Obtenir més dades de rendiment segons tipus de vinya, que permetria millorar el sistema operatiu i organitzatiu de la campanya de recollida.

 

Disposar d’un any sencer de dades de funcionament del District Heating (DH) a ple rendiment, ja que a l’hivern anterior no va començar la seva posada en marxa fins el mes de febrer. Així mateix es podrà disposar de dades més fiables, tenint en compte que la temporada d’hivern del 2015/16 ha estat anòmala per poc freda i pot ser que les dades de consum i funcionament del DH no siguin representatives i per tant serà bo poder disposar de dades per una nova temporada d’hivern sencera.

 

Aprofundir en el model de negoci vinculat a la gestió energètica. Posar en marxa el nou  rol de l’empresa municipal d’aigües, que començarà a comercialitzar l’energia calorífica a equipaments d’entitats externes a l’Ajuntament.

 

Profunditzar en la tasca de conscienciació per la valorització de la biomassa agrícola. El projecte està treballant en aquest línea però s’identifica que cal incidir-hi més. L’allargament del projecte ajudarà a insistir en aquest aspecte, especialment entre els professionals que assessoren les empreses en temes d’energia.