El passat dia 21 d’abril, la Regidora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Vilafranca, Meritxell Montserrat, i la Cap de Relacions Internacionals, Carme Ribes, van presentar el projecte VINYESxCALOR als responsables de desenvolupament de la ciutat eslovena agermanada amb Vilafranca, Novo Mesto, capital de la zona vitícola del país, a la regió de Dolenjska.

El projecte va ser molt ben rebut per part de la Cap de Projectes de l’Agència de Desenvolupament local i regional, Tatiana Hutar, i per Mitja Bukovec, Coordinador de Projectes de l’Associació pel Desenvolupament de la ciutat que forma part de la xarxa Europea ALDA (Associació Europea per la Democràcia Local) que promou la ciutadania activa als Balcans Occidentals i països veïns per fomentar el bon govern, la participació ciutadana, la integració europea i la descentralització.

Els dos van valorar molt positivament l’aprofitament de la poda per alimentar xarxes de calor i tancar el cercle de la vinya disminuint l’emissió de CO2 i es van comprometre a exposar el projecte als seus respectius fòrums i a impulsar-lo amb el suport del projecte català.