Dimecres 29 d’abril, amb motiu de la posada en marxa de la planta de biomassa amb restes de la vinya a Cava Vilarnau, s’hi han reunit diverses persones implicades en el projecte: Damià Delàs, gerent de l’empresa i representant en aquesta ocasió d’ INNOVI;  l’Ajuntament de Vilafranca, amb la presència del Regidor de Medi Ambient  Josep Maria Martí, del Coordinador del Projecte,  Jordi Cuyàs, i altres tècnics com Salvador Ventura i David Alquèzar;  el President de COVIDES, Joan Marcé;  el gerent de NOU VERD, Juli Silvestre, acompanyat de diversos professionals de l’empresa;  els serveis tècnics del departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; i els representants de SAVIA,  senyors Cerveró,  com a proveïdors de la planta.

Aquest projecte, anomenat “Vinyes per Calor”, es tracta d’un pla LIFE cofinançat per la Unió Europea. Aquesta planta de biomassa és pionera en el marc de la Unió Europea, pel  fet que s’utilitzen com a biomassa les restes de poda generades en les vinyes de proximitat alhora que són proveïdes pels viticultors associats a Covides.

Cal remarcar la importància del treball conjunt realitzat per Codorniu, Covides, Innovi,  Vilarnau i Nou Verd. Això és una mostra de col·laboració entre el sector viticultor i de diferents elaboradors donant com a resultat un projecte innovador i sostenible.

Dins d’aquest mateix programa cal remarcar que l’ Ajuntament de Vilafranca està  ja en la fase de concurs restringit, en què 5 empreses del sector elaboren un projecte bàsic a partir del qual se seleccionarà l’empresa que farà el projecte definitiu del Districte de Calor als equipaments del barri de La Girada.

Així mateix, l’empresa Codorniu, que participa també al programa, ha fet diverses proves durant aquests dies, amb biomassa de la vinya a les instal·lacions que té a Raimat, amb resultats ben positius.