‘’Vilafranca, un Megawatt més de Biomassa’’ és un component essencial d’una iniciativa transformadora del territori del Penedès engegada amb el projecte ‘’VINYESXCALOR’’. Després de demostrar la seva viabilitat amb  dos anys i mig d’experiència i coordinació dels actors del territori, es vol avançar amb l’ampliació i establiment d’una xarxa de calor amb biomassa a Vilafranca del Penedès, de la qual ja es tira endavant el projecte i s’ha presentat a la convocatòria del FEDER.

En aquest sentit, l’objectiu general del projecte és promoure l’ús de les energies renovables en els edificis i equipaments municipals amb la instal·lació de nous punts d’aprofitament de la biomassa agrícola per a l’autoconsum local. La posada en marxa d’aquesta nova instal·lació a la zona del complex esportiu suposa assolir la producció d’1 MW a partir d’energies renovables provinent de la poda de la vinya.

Els objectius específics necessaris per a l’assoliment de l’objectiu general són els següents:

  • Construir i posar en servei la instal·lació de producció centralitzada d’energia tèrmica amb biomassa a partir de la poda de la vinya
  • Posar en marxa la distribució mitjançant una xarxa de calor als edificis i equipaments de titularitat municipal de la zona esportiva (Complex Aquàtic i dels Pavellons de Hoquei i de la Gamba), alimentant els sistemes de calefacció, producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i climatització, amb una instal·lació que al tenir-hi les piscines municipals funcionarà 24 hores al dia/365 dies l’any;

Els resultats principals esperats són:

  • Ampliada la xarxa de calor amb biomassa de vinyes a Vilafranca: 450 Tones (t) previstes de biomassa (1,876,000 kWh/anuals /4.116 kWh per Kg)
  • Producció tèrmica amb un 1 MW més de potència a partir d’energies renovables (biomassa) a Vilafranca;
  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), evitant l’emissió de 379 t/any.