Durant els darrers dies han començat les obres per portar l’aigua calenta del Districte de Calor de La Girada cap al Centre Sociosanitari “Ricard Fortuny”, a una distància d’uns 400 metres, seguint els acords que s’havien arribat entre la companyia municipal d’aigües EMAVSA i el Centre perquè disposi de calefacció i d’aigua calenta sanitària procedent de la biomassa de la vinya.

Aquest fet significa un pas qualitatiu i quantitatiu molt important, ja que a partir d’ara la caldera del Districte de Calor estarà en funcionament les 24 hores del dia durant tot l’any, cosa que significa anar normalitzant aquest sistema sostenible per ser utilitzat en tots aquells centres hospitalaris, residencials i hotelers del territori.