El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar el passat 28 de març la memòria econòmica per exercir, a través de l’Empresa Municipal d’Aigües EMAVSA, l’activitat de comercialitzar energia tèrmica, en compliment dels acords anteriors que modificaven els estatuts d’EMAVSA per poder exercir aquesta activitat. Ara, un cop han passat 30 dies hàbils d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, l’acord és definitiu.

Aquesta energia, que prové dels sarments de la vinya, es podrà vendre a institucions públiques i a privats seguint el model centreeuropeu d’empreses municipals que proveeixen de serveis bàsics a les empreses i a la ciutadania, i concretament seguint l’exemple del municipi alemany de Bühl, agermanat amb Vilafranca, que realitza aquesta activitat amb èxit i que ha tingut diversos contactes amb els responsables vilafranquins.

Amb aquest pas es posa en marxa un dels objectius del projecte VINYESxCALOR en el marc del programa europeu LIFE: que Vilafranca disposi d’una empresa pública amb capacitat de comercialitzar energia tèrmica de Km.0, que en el nostre cas és la biomassa de la vinya.