El dijous 25 de maig es va celebrar a Caves Vilarnau una Jornada del projecte emmarcada en el vint-i-cinquè aniversari de l’existència del programa LIFE de la UE dedicat a impulsar bones pràctiques en la gestió del medi ambient i el clima, com va remarcar el coordinador de VINYESxCALOR, Jordi Cuyàs, en la presentació de l’acte, en la qual també va posar de relleu la importància de la bioeconomia, que amb els seus sectors agroalimentari, forestal i gestió de biomassa representa un 6,5% del PIB del país i un 8% de l’ocupació. Un sector que està immers en ple procés de Transformació Energètica i també de Transformació Alimentària i que té com a grans reptes la millora de l’eficiència energètica i la disminució de l’ús de fertilitzants i pesticides en un moment en què el consumidor vol aliments totalment saludables.

A la Jornada es varen presentar dues ponències; una de l’Albert Casas, que va presentar l’enginyer Aleix Rifà, en què es van exposar les característiques que ha de complir una caldera per cremar sarments, que si és robusta i està preparada per la introducció d’aquest material al sistema, no té cap tipus de problema. L’altra la va presentar el gerent de Caves Vilarnau, Damià Deàs, exposant com gestiona aquesta empresa els temes relacionats amb el medi i el clima, com el consum d’aigua o l’energia tèrmica que produeix amb una caldera preparada per cremar biomassa de la vinya.

A la Jornada hi varen assistir consultors energètics de diversos cellers del país, entre ells l’empresa que està fent l’estudi de despesa energètica de Caves Perelada, pas previ perquè l’empresa pugui prendre la decisió d’implantar una caldera de biomassa de la vinya al seu celler. També hi varen assistir uns consultors de l’Aragó que treballen amb biomassa agrícola de diversos tipus i que es va poder constatar, un cop més, la viabilitat d’aquesta biomassa i la necessitat de valorar-la, ja que es genera cada any i cal aprofitar-la per tancar el cercle de CO2 a l’agricultura. A la Jornada hi varen participar representants de NOU VERD i d’INNOVI que van poder compartir experiències amb els assistents.