El 8 de novembre va tenir lloc al Centre Tecnològic de Manresa (CTM) – Eurecat la “Jornada Tècnica de Projectes LIFE: Aigua, residus i economia circular” amb la finalitat de donar a conèixer projectes LIFE de sostenibilitat actuals.

L’acte es va dividir en dues sessions de treball paral·leles on els experts van presentar un total de 13 projectes sobre la gestió eficient de l’aigua, d’una banda, i sobre residus i economia circular, d’una altra.

161108-presentaciov4h_innoviA la sessió sobre residus i economia circular es va fer la presentació del projecte Ecorkwaste, del qual INNOVI n’és partícip. El projecte Ecorkwaste és la valorització del subproducte de suro granulat mitjançant la demostració de la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica. D’una banda, el subproducte de suro a diferents granulometries s’emprarà com a material absorbent en els aiguamolls per l’eliminació de compostos orgànics en un sistema de tractament d’aigües residuals. I, per l’altra banda, es valoritzarà el potencial energètic mitjançant un procés de gasificació de les diferents granulometries de suro. En aquest projecte hi participen la UPC, l’Institut Català del Suro, la Fundació CTM Centre Tecnològic (membre de la xarxa Tecnio), l’empresa Typsa, i el Clúster Vitivinícola Català INNOVI.

A més, INNOVI va fer la presentació del projecte LIFE Vinyes per Calor. El projecte té com a objectiu aplicar i implementar un Cercle Virtuós de les Vinyes (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic que contribueixi a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) d’acord amb el SEAP (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) derivats del compromís polític i del Pacte dels Alcaldes. El Cercle Virtuós de les Vinyes aprofita la poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers. Aquest VVC involucra tots els actors de la cadena de valor de la biomassa: proveïdors de biomassa procedents de vinyes, recol·lectors de biomassa, i consumidors d’energia, amb la supervisió d’un garant institucional: el municipi de Vilafranca. En el projecte hi participen l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Covides, Nou Verd i INNOVI.

El programa LIFE és una iniciativa de la Comissió Europea per impulsar projectes de recerca i d’innovació aplicats a la conservació del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic. El pla va començar al 1992 i compta amb un pressupost de 3.400 milions d’euros per al període 2014-2020.