Biomassa de la vinya a Bodegues Torres

El consum energètic és un factor important en el funcionament d’una empresa, ja que influeix directament en els costos de producció, fent augmentar o disminuir la competitivitat empresarial. Sota aquesta premissa, el grup motor d’energia del Pla estratègic del Penedès ha celebrat a l’Auditori de les Bodegues Torres de Vilafranca la jornada Autogeneració d’energia a les empreses. Casos d’èxit al Penedès per presentar experiències empresarials del territori amb nous models energètics basats en la generació d’energia pròpia per autoconsum, ja sigui electricitat o energia tèrmica.

La sessió va incloure les experiències de Bodegues Torres (Biomassa de la vinya i forestal i Solar), del Celler Gramona (Geotèrmica i Solar), de la Paperera Pere Valls (Biomassa), de l’Alcoholera CADES (biogàs i biomassa amb el residu del raïm) i la de Masia de turisme rural Can Pascol (Biomassa).

La inauguració va anar a càrrec de la presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf, Rosa Huguet, i del secretari de la Fundació Pro Penedès, Joan Manel Montfort. Huguet va afirmar que “cada cop les empreses són més conscients que cal tenir cura de l’entorn i que som responsables del demà. No podem pagar l’energia més cara d’Europa quan tenim persones preparades per fer canvis. Hi ha molt camí per endavant”. En el mateix sentit es manifestava Montfort que apuntava que “estem davant d’una nova revolució industrial. Avancem cap a una transició energètica, però és un procés lent i cal la complicitat entre el sector privat i l’administració local per reflexionar cap a noves formes de generació d’energia”. La cloenda va anar a càrrec d’Assumpta Farran, directora de l’Institut Català de l’Energia.