El projecte VINYESxCALOR, impulsat per l’Ajuntament, les Cooperatives NOU VERD i COVIDES i el Clúster del Vi INNOVI, es va posar en marxa el 2014 amb una mesura significativa per garantir la seva continuïtat: la modificació dels Estatuts de la societat municipal d’Aigües (EMAVSA) perquè pogués operar com empresa de serveis energètics. Durant tot aquest temps, el projecte ha anat demostrant la seva viabilitat tècnica i econòmica i ara, arribant quasi a la fi de la seva vinculació al Programa LIFE de la Unió Europea, el Ple de l’Ajuntament ha donat el pas definitiu en aprovar, el dia 28 de març de 2017, la memòria de l’activitat econòmica consistent en “tancar el cercle de la vinya utilitzant els sarments per generar energia tèrmica a través de calderes de biomassa, amb l’objectiu de disminuir el diòxid de carboni (CO2) que genera el sector vitivinícola i desenvolupar l’ús d’energies renovables”. Això es farà a través de “la societat mercantil municipal EMAVSA, mitjançant una encomanda de gestió en tant que mitjà propi instrumental i servei tècnic que és de l’Ajuntament”.

Això vol dir que l’empresa municipal d’Aigües (EMAVSA) ja no només gestionarà el cicle de l’aigua sinó que produirà i comercialitzarà energia tèrmica renovable, gestionant l’actual Districte de Calor i començant la seva ampliació cap a altres equipaments i preveient el creixement cap a altres zones de la vila. Amb aquest acord, que dona compliment a un dels compromisos establerts amb el Programa LIFE, Vilafranca opta pel model centreeuropeu d’empreses municipals de serveis que ofereixen a la població aquells serveis bàsics de forma respectuosa amb el medi ambient i que, alhora, fan la ciutat més innovadora i competitiva.