El passat 27 d’abril, un dia que va ser especialment fred amb la calefacció en marxa, es va celebrar a la seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, que forma part del Districte de Calor de La Girada que funciona exclusivament amb biomassa de la vinya, una Jornada dedicada a tècnics de l’Administració i d’Empreses que donen suport a la presa de decisions en matèria energètica, perquè coneguessin de primera mà el funcionament pràctic d’aquesta biomassa.

A la Jornada hi van participar 25 tècnics de diferents sectors que van poder conèixer de primera mà com s’havia fet el disseny de les instal·lacions d’aquest districte de calor, a càrrec del seu enginyer redactor Àleix Rifà; quins requisits té la caldera per ser un cas d’èxit utilitzant biomassa agrícola, que va explicar amb molt de detall el responsable de la instal·lació de la caldera, Albert Casas, insistint en què l’èxit de l’operació és disposar d’una caldera robusta preparada per cremar aquest tipus de material, cosa que en aquest cas es fa sense més problemes que els habituals en tota instal·lació energètica i sense cap tractament de les vergues de la vinya un cop recollides. Finalment, Daniel Cerveró va exposar tant les facilitats per finançar aquest tipus d’instal·lacions com la seva experiència positiva en promoure la caldera de Caves Vilarnau.

Després d’un ampli debat entre tots els assistents, es va visitar la sitja i la caldera situades al costat de l’edifici de l’Arxiu, on es van poder constatar les explicacions que s’havien fet anteriorment. La Jornada va reforçar el convenciment general dels tècnics que és possible avançar en l’economia circular en el sector vitivinícola i de la utilitat de la biomassa agrícola com energia tèrmica renovable de proximitat, i concretament la de la vinya.